De stichting Puntned is opgericht door hoogopgeleide mensen uit in de Somalische gemeenschap in Nederland. Stichting Puntned houdt zich voornamelijk bezig met het bouwen van ziekenhuizen en scholen in Somalië in de regio Puntland. Daarnaast richt de stichting zich op beter lokaal bestuur in Somalië in dit gebeid.

Missie.

De stichting Puntned heeft als doel:

 

het verbeteren van de gezondheidszorg, het onderwijs, de slagvaardigheid en deskundigheid van organisaties en instellingen. Alsmede de watervoorziening in regio Puntland binnen Somalië.

 

  • het behartigen van de belangen van vrouwen, lage inkomensgroepen en coöperaties in de regio Puntland.
  • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het aanleggen, onderhouden, verbeteren van de watervoorziening in de regio Puntland.
  • het opzetten, begeleiden en verbeteren van gezondheidsprojecten in Puntland.
  • opzetten, begeleiden en verbeteren van onderwijsvoorzieningen in Puntland
  • het opzetten, bevorderen en ondersteunen van capacity-building programma’s ten behoeve van organisaties en instellingen in de regio Puntland.
  • het bevorderen, promoten en ondersteunen van kleinschalige projecten ten behoeve van vrouwen, lage inkomensgroepen en coöperaties in Puntland.
  • Stichting Puntned lobbyt extra aandacht voor hulp aan de stabiele regio’s in Somalië. Door constant contact op te zoeken met de Nederlandse overheid. Hiermee hoopt de Stichting Puntned de bestaande multilaterale relatie tussen Nederland en Somalië te veranderen in bilaterale relatie. Hiermee kan Puntland direct financiële steun krijgen van de Nederlandse overheid. Met deze financiële hulp kan de fragiele administratie in Puntland de veiligheid en het opbouwen van democratie handhaven in de regio.